background

logotype

image1 image2 image3 image3
22.9.2017 | 751899 odwiedzajacych | wersja niemiecka

O nas

Jesteśmy stowarzyszeniem pożytku publicznego wspierającym nauczanie języka polskiego jako ojczystego w ramach niemieckiego systemu nauczania w Düsseldorf-Süd.
 
Związek nasz założyliśmy w czerwcu 2006 r. - 
20. listopada 2006 r.zostaliśmy zapisani w Rejestrze Zrzeszeń Miasta Düsseldorfu.
Cel naszego działania to:
krzewienie szeroko rozumianej kultury i tradycji polskiej oraz pielęgnowanie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności oraz integracji społecznej, realizowane zarówno poprzez codzienną naukę i wychowanie, jak i polsko-niemieckie spotkania i projekty, adresowane do wszystkich grup wiekowych. 
 
Jako, że dzieci mają zaledwie raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne zajęć, aby nauczyć się języka w mowie i piśmie, przyswoić sobie elementy geografii i historii, wrosnąć w tradycje i obyczaje, potrzebują wsparcia, którego im udzielamy w różny sposób i na różną skalę.
Konkretnie:
- prowadzimy grupę teatralną i zespół taneczny
- parę razy do roku przygotowujemy wewnętrzne imprezy szkolne dla dzieci i ich rodzin (Mikołajki, zakończenie roku szkolnego), ale również zakrojone z rozmachem Dni Polskie, na które zapraszamy szeroką polsko-niemiecką publiczność, jak również ciekawych gości
- bierzemy udział w konkursach i pokazach (Düsseldorf, Aachen, Duisburg), w międzynarodowych spotkaniach ("Europatag" w Düsseldorfie i Ratingen, "Wierszowisko" w Holandii)
- urządzamy wypady na lody i do muzem, rodzinne pikniki, ale również wielodniowe wycieczki do Polski (Kraków, Warszawa, Poznan, Gdańsk)
- ustawicznie pracujemy nad naszą stroną internetową, która stanowi informacyjno-kreatywne forum środowiska
 
A teraz trochę historii:   
Nasza grupa rozpoczęła swoją działalność 
jesienią 1995 roku, kiedy to wraz z innymi rodzicami stworzyliśmy "Rodzicielski Komitet Założycielski Szkoły Polskiej w Düsseldorfie - Elternintiative Polnische Schule Düsseldorf" i wystąpiliśmy do władz niemieckich o wpisanie języka polskiego na listę języków wyszczególnionych do nauczania uzupełniającego w języku ojczystym, a następnie, o umożliwienie tej nauki w szkołach niemieckich.
Po początkowych trudnościach wpadliśmy na pomysł zaangażowania w to przedsięwzięcie właściwych zainteresowanych - dzieci, które w społecznie prowadzonych grupach rozpoczęły już naukę języka polskiego i...sprawy potoczyły się szybko do przodu:  
 
czerwiec 1996
dzieci piszą listy do Dr.Johannesa Raua (Ministerpräsident NRW) z prośbą o umożliwienie nauki języka polskiego jako języka ojczystego w szkole niemieckiej
Alexander
Julia

wrzesień 1996
Dr.Johannes Rau (Ministerpräsident NRW) odpowiada na listy dzieci i udziela osobistego poparcia staraniom o wprowadzenie nauki języka polskiego jako języka ojczystego do szkół niemieckich w Düsseldorfie
list Dr.Raua do dzieci

wrzesień 1996
dzieci odpisują na list Dr. Johannesa Raua
Borys
Magdalena
Paul

wrzesień 1996
uznanie przez Ministerstwo Szkolnictwa i Szkolnictwa Wyższego NRW (Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW) zajęć z języka polskiego jako zajęć uzupełniających z języka ojczystego (Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht in Polnisch - MEU) zgodnie z Zarządzeniem z dnia 23.03.1982 (BASS 13-63 Nr.3) i zatwierdzenie 1,5 etatu nauczycielskiego w celu udzielania tych zajęć
(w klasach 1 - 10) na terenie miasta Düsseldorfu

21 październik 1996 - START!
rozpoczęcie nauczania uzupełniającego języka polskiego jako języka ojczystego w dwóch niemieckich szkołach w Düsseldorfie


Wszystkim, którzy przyczynili się do naszej działalności składamy serdeczne podziękowania.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

 

 

2017  polskaszkola.de   globbersthemes joomla templates